Kollektivhuset Regnbågen

Om Oss

Kollektivhuset Regnbågen i Lund byggdes 1989 och är ett av fyra i Lund. Det är dessutom Skånes första helt nyproducerade kollektivhus.

Huset har två våningar och är byggt som ett U, med den gemensamma trädgården i mitten. I huset ryms totalt 20 lägenheter i varierande storlekar. Kollektivhuset ligger nära både Sankt Lars-parken och Källbybadet.

Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag LKF, men mycket av verksamheten i huset sköts av en särskild som de boende är medlemmar i.

====== Historia ======

Kollektivhuset Regnbågens historia tog sin början långt innan själva huset stod klart för inflyttning den 1 februari 1989 i stadsdelen klostergården i södra Lund. Huset heter egentligen ”Lunds kollektivhus nr 2” men har lånat sitt vardagliga namn från kvarteret det ligger i, som också heter regnbågen.

Regnbågen är inte bara det första nyproducerade kollektivhuset i Lund utan även det första nyproducerade kollektivhuset i Skåne. Redan innan första spadtaget togs var det alltså avgjort att huset skulle bli ett kollektivhus. Huset byggdes av LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag och ritades av arkitektfirman HLAB i Lund. Skanska var huvudentreprenör.

Huset växte fram efter långvariga och intensiva diskussioner i dåvarande föreningen KiL (Kollektivhusföreningen i Lund), gruppen av blivande hyresgäster och arkitekter samt LKF. Sedan 1985 hade de blivande hyresgästerna diskuterat rumslösningar, ytor, färger, avtal, stadgar, hyror etc på stormöten och i olika arbetsgrupper. En förutsättning för att få bostad i huset har hela tiden varit medlemskap i föreningen, numera husets egen.

Huset har tjugo fullvärdiga lägenheter och många gemensamma utrymmen. Den gemensamma matsalen är det största av dessa, och i omedelbar anslutning till matsalen finns det gemensamma köket. Det gemensamma köket ritades efter våra diskussioner av Gunilla Lauthers och Karin Palm Lindén. I matsalen och köket anordnas regelbundet matlag, men det går även att boka det privat.

I början samlade vi ihop begagnade möbler som vi målade, vi köpte lampor, sydde gardiner, utrustade köket med porslin, redskap m.m. Vi har successivt inrett och så småningom också renoverat de gemensamma utrymmena. För att klara utgifterna har vi bosparat och tagit lån. Vi har möten och fester i matsalen. Alla deltar i gemensamma aktiviteter som exempelvis städning av de kollektiva utrymmena och skötseln av trädgården och utemiljön. Vi har röjardagar då vi arbetar tillsammans, och avslutar ofta med en måltid.

Vill du veta mer om hur kollektivhusen i Lund kom till, se även Slottets historiebeskrivning av den tidiga kollektivhusutvecklingen i Lund.

====== Lägenheter ======

Kollektivhuset Regnbågen är byggt i tre plan: källare och två våningsplan med bostäder och gemensamma utrymmen. I huset ryms sjugo hushåll fördelat på följande lägenhetsstorlekar:

*1 rum och kök, 47,4 m², 3 st

* 2 rum och kök, 56,4 — 59,4 m², 2 st

* 3 rum och kök, 62,6 — 69,7 m², 5 st

* 4 rum och kök, 81,8 — 95,2 m², 7 st

* 4,5 rum och kök, 90,7 m², 1 st

* 5 rum och kök, 107,8 — 109,0 m², 2 st

Alla marklägenheter har egen uteplats, och fem av lägenheterna är i två plan. Se vidare LKF:s information om kollektivhuset.

====== Föreningen ======

I kollektivhuset Regnbågen sköts mycket av verksamheten av en förening, som alla boende är medlemmar i. Föreningens arbete leds av en styrelse. Ambitionen är att alla boende åtminstone under någon period ska sitta i styrelsen.

Postadress: Lunds Kollektivhus nr 2, ekonomisk förening Sunnanväg 237 222 70 LUND

E-postadresser:

* info@kollektivhusetregnbagen.se för allmänna frågor (inte för bostadssök)

* Hela styrelsen styrelsen@kollektivhusetregnbagen.se

* Ordförande ordforande@kollektivhusetregnbagen.se

* Kassör kassor@kollektivhusetregnbagen.se