Kollektivhuset Regnbågen

Vad är ett kollektivhus?

Ett kollektivhus i vår tappning är som ett vanligt flerfamiljshus, med fullvärdiga lägenheter som alla har eget kök, badrum, vardagsrum och sovrum. Skillnaden är att vi har gemensamma matlag flera gånger i veckan då vi lagar mat och äter tillsammans i vårt stora gemensamma kök och att vi själva sköter om trädgården och städning av det gemensamma. Ett kollektivhus har även gott om gemensamma utrymmen och det anordnas även gemensamma aktiviteter. Vi har en styrelse som sköter om många boendefrågor, föreningen är hyresvärd för huset, och vi som bor i huset turas om att sitta i styrelsen. Även om ett kollektivhus inte ska misstas för ett kollektiv, kan det ändå beskrivas som en mera social form av boende än ett traditionellt flerfamiljshus

Det finns både kollektivhus med bostadsrätter, och kollektivhus som är hyreshus. Kollektivhuset Regnbågen är ett hyreshus. Oavsett boendeform är dock en gemensam nämnare för alla kollektivhus att det finns en boendeförening som organiserar mycket av det gemensamma och praktiska, och som alla boende är med i.

====== Kollektivhus i Sverige ======

Riksföreningen Kollektivhus.NU har generell information om kollektivhus, samt länkar till ett stort antal kollektivhus runt om i Sverige.

====== Kollektivhus i Lund ======

Det finns fler kollektivhus i Lund, förutom Regnbågen

* Fiolen på området Östra Torn, som liknar Regnbågen.

*Russinet är det nyaste kollektivhuset i Lund. Russinet är ett boende för dem som befinner sig i andra halvan av livet och som inte har hemmavarande barn.

*Slottet, det äldsta kollektivhuset i Lund, är en bostadsrättsförening.