Styrelsen

Ska uppdateras.

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@kollektivhusetregnbagen.se.

Se även tidigare styrelser (kräver inloggning).

 
Logga in