Sankt Lars-parken

Sankt Lars-parken i vinterskrud. Bilden tagen 2008-11-22 av Christian Rose.

Sankt Lars-parken i Lund ligger i omedelbar anslutning sydöst om kollektivhuset. Genom parken flyter Höje å och norr om parken finns stadsdelen Klostergården. Söder om parken och ån finns åkerlandskap och Staffanstorps kommun.

Mer information om parken finns på Wikipedia: Sankt_Lars_(område)

 
Logga in