Kollektivhuset Russinet

Kollektivhuset Russinet är det nyaste kollektivhuset i Lund, och är ett boende speciellt avsett för dem som befinner sig i andra halvan av livet och som inte har hemmavarande barn.

Russinets hemsida: http://russinetilund.dinstudio.se/

 
Logga in