Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

roejardagar [2018-10-07 21:13]
Magnus Arvidsson
roejardagar [2018-10-07 21:17] (aktuell)
Magnus Arvidsson
Rad 3: Rad 3:
 ===== Så här funkar det ===== ===== Så här funkar det =====
  
-Husmötesbeslut 2018-09-18 om avgift på 300 kronor för de som inte deltar:+== Avgift == 
 + 
 +2018-09-18 beslutas om att ta ut en avgift på 300 kronor från de som inte deltar
 +För övrigt samma principer som tidigare. 
 +Husmötesbeslut:
  
 **Vi har 6 obligatoriska röjardagar per år (utöver detta städas det inför jul- och sommarfest av dem som närvarar på festen). **Vi har 6 obligatoriska röjardagar per år (utöver detta städas det inför jul- och sommarfest av dem som närvarar på festen).
 Den boende som inte deltagit på röjardagen, eller gjort restuppgiften efter röjardagen inom 1 månad från röjardagen, får förseningsavgift med 300 kr. I familj med nyfött barn beviljas dispens med att delta i röjardagarna med 6 månader för en förälder. Restuppgiften kvarstår dock även om en person tilldelats förseningsavgift. Vid långvariga resor etc. ska styrelsen kontaktas så att en lösning kan hittas. Vid långvarig sjukdom e.dyl. kan styrelsen bevilja dispens. Den boende som inte deltagit på röjardagen, eller gjort restuppgiften efter röjardagen inom 1 månad från röjardagen, får förseningsavgift med 300 kr. I familj med nyfött barn beviljas dispens med att delta i röjardagarna med 6 månader för en förälder. Restuppgiften kvarstår dock även om en person tilldelats förseningsavgift. Vid långvariga resor etc. ska styrelsen kontaktas så att en lösning kan hittas. Vid långvarig sjukdom e.dyl. kan styrelsen bevilja dispens.
-Styrelsen tar på sig att kontrollera vem som inte skött sin uppgift och inkasserar förseningsavgifterna.+ 
 +__Styrelsen tar på sig att kontrollera vem som inte skött sin uppgift och inkasserar förseningsavgifterna.__ 
 Röjardagspärm finns i skåpet i matsalen. Det finns även ett Google-dokument på hemsidan. Varje enskild person har eget ansvar att efter utebliven röjardag kontrollera vilken restuppgift/er denne har tilldelats. Det är även möjligt att göra röjardagsuppgifter innan röjardagen om man vet om att man inte kan delta. Man kan själv välja annan uppgift än den man tilldelats. En restuppgift ska göras även om personen fått förseningsavgift. Röjardagspärm finns i skåpet i matsalen. Det finns även ett Google-dokument på hemsidan. Varje enskild person har eget ansvar att efter utebliven röjardag kontrollera vilken restuppgift/er denne har tilldelats. Det är även möjligt att göra röjardagsuppgifter innan röjardagen om man vet om att man inte kan delta. Man kan själv välja annan uppgift än den man tilldelats. En restuppgift ska göras även om personen fått förseningsavgift.
 Mötet påminner om att restuppgiften/uppgifterna ska motsvara samma tid som en röjardag.** Mötet påminner om att restuppgiften/uppgifterna ska motsvara samma tid som en röjardag.**
Till början av sidan
roejardagar.txt · Senast uppdaterad: 2018-10-07 21:17 av Magnus Arvidsson