Röjardagar

Så här funkar det

Avgift

2018-09-18 beslutas om att ta ut en avgift på 300 kronor från de som inte deltar. För övrigt samma principer som tidigare. Husmötesbeslut:

Vi har 6 obligatoriska röjardagar per år (utöver detta städas det inför jul- och sommarfest av dem som närvarar på festen). Den boende som inte deltagit på röjardagen, eller gjort restuppgiften efter röjardagen inom 1 månad från röjardagen, får förseningsavgift med 300 kr. I familj med nyfött barn beviljas dispens med att delta i röjardagarna med 6 månader för en förälder. Restuppgiften kvarstår dock även om en person tilldelats förseningsavgift. Vid långvariga resor etc. ska styrelsen kontaktas så att en lösning kan hittas. Vid långvarig sjukdom e.dyl. kan styrelsen bevilja dispens. Styrelsen tar på sig att kontrollera vem som inte skött sin uppgift och inkasserar förseningsavgifterna. Röjardagspärm finns i skåpet i matsalen. Det finns även ett Google-dokument på hemsidan. Varje enskild person har eget ansvar att efter utebliven röjardag kontrollera vilken restuppgift/er denne har tilldelats. Det är även möjligt att göra röjardagsuppgifter innan röjardagen om man vet om att man inte kan delta. Man kan själv välja annan uppgift än den man tilldelats. En restuppgift ska göras även om personen fått förseningsavgift. Mötet påminner om att restuppgiften/uppgifterna ska motsvara samma tid som en röjardag.

Den som inte deltar ska skriva ner när uppgiften utförts i Röjardagspärmen (i skåp i matsalen) eller i detta dokument:

7 april 2018 och framåt Där finns också förslag på uppgifter. Samråd med den aktuella röjardagsgruppen.

Mall för röjardagsplanering


Principer för röjardagar (bestämt på husmöte 2018-04-07):

Som nedan, med ändringar:

 1. Röjardagsmaten räknas inte som ett av matlagen
 2. Sex obligatoriska röjardagar per år
 3. Dem som inte kan delta då tilldelas en uppgift att utföra på annat datum. Utförs den räknas det som att man levt upp till obligatoriet.
 4. Utebliven röjardag kan man lösa med en uppsamlingsröjardag.
 5. Röjardagsgrupp står för uppföljningen av de som inte deltagit, ett par veckor efter röjardagen.
 6. Röjning inför jul - och sommarfest räknas inte med i de sex obligatoriska röjardagarna.
Principer för röjardagarna (fr o m 2013):

Datum bestäms av styrelsen i början av terminen, lör- eller söndagar, ca en gång per månad, augusti-juni.

Olika personer turas om att ansvara för planering, inköp och festmåltid, i grupper om ca fyra personer. Man skriver upp sig på önskat datum på lista som står i matsalen. Det är viktigt att alla vuxna som bor i huset ansvarar tillsammans med några andra någon av röjardagarna.

Gruppen förbereder varje röjardag, planerar dess inriktning och vad som behövs för arbetet.

Jämför med vad som gjorts på de senast föregående röjardagarna. I bästa fall finns detta antecknat i ”Röjardagspärmen” eller här på hemsidan.

Gruppen ser till att fika finns, till husmötet om ett sådant hålles, annars under förmiddagen.

Gruppen planerar också en festligare måltid efteråt, och sätter upp affisch i båda korridorerna (och dessutom gärna på mejl och i Facebookgruppen också)

Gruppen kollar vad som behövs köpas in enligt checklistor nedan, och ombesörjer inköp - helst i förväg. Om man vill handla på Citygross finns ett kort hos ordföranden som ger rabatt på vissa varor.

Maten kostar som ett vanligt matlag. Underskott betalas ur husets kassa, och inte ur matlagets. Drycker kan finnas till självkostnadspris. Planeringsgruppen kan räkna dagen som ett matlagspass.

Ute och inne kan kombineras.

Arbetsuppgifter på röjardagar inomhus, exempel: * Storstädning och koll av fönster, lister, kö, matsal, toalett, förråd, gästrum, och övriga utrymmen bottenvåningen * Storstädning och koll av tvättstuga, källare, gästrum, toaletter, övriga källarutrymmen

Arbetsuppgifter på röjardagar utomhus, exempel: Trädgårdsarbete: ogräsrensning, skötsel (t ex gödsling/plantering) av rabatter, stenplattor, gångar, häcken Utestädning, sandlådan, rensning av hängrännor, koll på störande växtlighet, häcken, cykelparkeringen Underhåll av redskapsskjul, lusthus, lekplatser

Historik

21 maj 2016: Häcken. Arr: Emma, Hanan, Magnus (och Göran verktygshälare som brukligt).

14 februari 2016: Motionsrum, m fl glömda mörka hörn. Arr: Philippa, Jan, Signe, Micke

Checklista för inköp

Uppdaterad feb 2016 Kolla om detta finns, även i förrådet vid köket och i städskrubben

Kök

(Ibland behövs särskilda satsningar på inköp av porslin, glas eller redskap, kolla ekonomin!)

 • Handdiskmedel
 • Maskindiskmedel (säg till Jan eller Maud vid behov, annars Diskbolaget-Kjell)
 • Handtvål
 • Desinfektionsmedel för händer och ytor
 • Såpa
 • Rengöringsmedel till ugn
 • Gummihandskar i mindre och större storlekar
 • Diskborstar
 • Disktrasor: wettex, microfiber
 • Svampar typ scotchbrite – vit och grön
 • Svinto
 • Hushållspapper
 • Torkyrulle (till hållaren på väggen)
 • Kaffefilter
 • Små och stora sopsäckar/påsar
 • Stearinljus

Förrådet i 235 och städskrubben i 237 (utöver listan för köket)

 • Lampor till korridorerna (från LKF)
 • Elproppar
 • Lampor (motsvarande 40 W)
 • Lysrör?
 • Dammsugarpåsar (kolla noga dammsugarmodell)
 • Microfibertrasor
 • Skur/Golvtrasor
 • Sopborstar
 • Golvmoppar av olika slag
 • Urvridare och hink
 • Såpa
 • Vårdande/rengörande medel till linoleum
 • Grovrent
 • Rengöringsmedel till toaletter
 • Fönsterputsmedel
 • Fönsterskrapor
 • Engångshandskar (M och L)

Övriga utrymmen

 • Dörrmattor
 • Toalettpapper
 • Tvättklämmor
 • Tvättlinor
 • Diskborste, wettexdukar och svampar till tvättstugan
 • Handtvål, handduk, toaborste, toarengöringsmedel till toaletterna i gästrummet och vid köket

Städskrubben i källaren

 • Såpa
 • Sop
 • Mopp
 • Hink med urvridare
Till början av sidan
roejardagar.txt · Senast uppdaterad: 2018-10-07 21:17 av Magnus Arvidsson