Ansvarsområden (inaktuell)

ANSVARSOMRÅDEN På husmötet 4 april bestämde vi att införa ansvarsområdena enligt nedan.

Lämna in önskad prioritering (1,2,3), dels inne, dels ute, till Magnus. Magnus och Maud sammanställer, och lottar där det är nödvändigt. Rotering april 2010.

områden inomhus

Pdf-fil med skiss: inne1.pdf

Rutinerna är förslag, och utarbetas i detalj av områdesansvariga – om inte husmöte har gett en tydlig riktlinje. Eventuellt regelverk i respektive ansvarsområde fastställs och anslås också av ansvariga, åtminstone preliminärt.

FÖR ALLA OMRÅDEN GÄLLER:

 • Hålla ordning
 • Kolla att saker är hela, såsom glödlampor
 • Byt eller laga själv om du kan, annars fråga Göran eller vaktmästare
 • Dekorera och snygga till – om det inte finns en fokusgrupp för rummet i fråga
 • Lämna vidare förslag till förbättringar till styrelsen

1. KÖKET 6 personer

 • Rengör diskmaskinen (varje vecka?)
 • Se till att det blir storstädning regelbundet (i samråd med röjardagsgruppen)
 • Gör schema för matlagen
 • Kolla och fyll på förbrukningsvaror (diskmedel för maskin och hand…)
 • Byta och tvätta handdukar och trasor vid behov
 • Sätt upp anvisningar för där det är relevant. (diskmaskin, ugnar)
 • Släng gammal mat i kylen
 • Och säkert en massa annat

2. HJÄRTAT OCH HALLAR 4 personer Matsal, TV-rum, ”styrelserummet”, WC, lekrum, ”cykel- och gräsklipparförråd” i 237, korridorer, trapphus. utrymmen vid brevlådor

 • Vattna
 • Storstäda årligen
 • Släng trasiga leksaker
 • Se till att lekborgen är hel och säker
 • Se till att toapapper finns

(Matförråden fanns med här i ett tidigare förslag, men ströks eftersom de finns med under p.3 - där de passar bättre.)

3. STÄDSKRUBBAR 4 personer skrubbar uppe och nere, matförråd

 • Gör städschema
 • Anslå anvisningar i städskrubbarna
 • Storstäda städskrubben ca tre gånger per år
 • Storstäda övrigt årligen
 • Avfrosta om nödvändigt
 • (235) Kolla och fyll på lagret av glödlampor , toapapper och hushållspapper…
 • (237) Kolla fräschhet och fyll på städmaterial (såpa, handtvål, fönsterputs, starkare doningar…)
 • Kolla dammsugarpåsen då och då, och se till att det finns påsar i lager

4. SÖDRA KÄLLAREN 235, GÄSTRUMMEN (alla tre) 4 personer inkl studierum, WC, bastu, omklädning, motionsrum, trampolinförråd, korridorer utanför, vask, utetrappan 235

 • Storstäda minst årligen
 • Se till att sängkläder finns
 • Tvätta sängkläder vid behov
 • Anslå anvisningar till gästerna
 • Håll källargångarna fria från möbler
 • Håll utetrappans golv fri från löv (kan orsaka stopp)
 • Se till att toapapper finns
 • Anslå ordningsregler i motionsrum och bastu

5. NORRA KÄLLAREN 235 4 personer

TVÄTTSTUGA, torkrum, källargång vid förråden, musikrum, rotfruktskällare, frysrum, musikrum, gemensamt källarförråd, utrymme utanför tvättstugan

 • Storstäda årligen (röjardagar för tvättstugan?)
 • Kolla städattiraljer i tvättstugan, tvätta eller byt

6. KÄLLAREN 237 4 personer Snickeriet, syrummet, målarrummet, cykelförrådet i källaren, utetrappan 237, korridor, WC, utrymme utanför snickeriet

 • Organisera (t ex var privat resp allmänt material ska ställas)
 • Anslå anvisningar
 • Storstäda årligen

7. RÖJARDAGSGRUPP 3 personer

 • Kalla till röjardagar inne
 • Kalla till röjardagar ute (ev i samråd med trädgårdsansvariga)
 • Håll reda på vad som ska göras från gång till annan
 • Ordna förtäring till röjardagarna, emellanåt lite festligare

TOTALT: 29 personer

UNGDOMSRUM: Ungdomarnas ansvar (i samråd med styrelsen)

KORRIDORRUMMEN: Styrelsens ansvar i samarbete med Sven

Vad gör vi om antalet vuxna blir fler eller färre i huset? Lämpligen föreslår styrelsen var nytillkomna placeras eller vilket område som ska minskas. Röjardagar Det återstår att dra en gräns mellan vad som storstädas allmänt på röjardagarna, och vad som tillhör ansvarsområden

områden utomhus

Kanske ett sämre förankrat förslag, men något att utgå från i alla fall. Ser ni något som är uppåt väggarna? Annars får det bli den här uppdelningen första säsongen.

Pdf-fil med skiss på ett tidigare förslag : ute1.pdf

Områden med två personer:

3. Gräsklippning runt körsbärsträd 237, framsida + området frf källartrappan 237

4. Lekplats och sandlåda. Bort med vasst och trasigt.

5. Gräsklippning i mitten. Se till att studsmattan får vinterbo

9. Rosenrabatt mot korridorvägg, 237-sidan

11. Rabatter mot hjärtats vägg, vinranka

13. Rosenrabatt mot korridorvägg, 235-sidan

14. Övr rabatter mot korridorvägg, 235-sidan, rosmarinbuske

15. Rosenpergola, rensa och beskära

16. Området kring växthuset, hallon, själva växthuset

17. ”Gräsklippning” nedre (slå med lie?)

områden med en person vardera

1. Cykelområde och mur, 235

2. Cykelområde och mur, 237

6. Örtrabatt 1, 237

7. Örtrabatt 2, 237

8. Örtrabatt 3, 237

10. Lavendelrabatt, 237

12. Lavendelrabatt, 235

18. Redskapsbod, hålla ordning, inköp av grejer som behövs

19. Trädgårdsmöbler: (olja in, men det var ju tveksamt om någon behöver), reparera eller kasta trasiga, köp

Till början av sidan
roejardag.txt · Senast uppdaterad: 2017-10-02 21:20 av Magnus Arvidsson