Internt som inte kräver inloggning

Här kommer vi att lägga till länkar till sånt som bara rör oss i huset, men som inte är av känslig karaktär.

Det kan gälla , städlistor, tvättscheman etc.

Tvättstugelistor

Röjardagar

Aktuellt städschema

Matlag (blanketter, scheman, principer)

Motionsrum och bastu, bokningslistor

Här finns interna sidor som kräver inloggning (kontaktlistor, protokoll)

Felguide - bruksanvisningar m m

 
Logga in