Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

matlag [2018-10-07 09:19]
Magnus Arvidsson [Äta i matlaget]
matlag [2019-03-01 11:04] (aktuell)
Magnus Arvidsson [Matlagsblanketten]
Rad 3: Rad 3:
 Var tredje dag, dvs två till tre gånger i veckan, erbjuds mat i den gemensamma matsalen för alla boende som är intresserade. Matlaget är en återkommande och viktig del av de gemensamma aktiviteter som arrangeras i kollektivhuset. Var tredje dag, dvs två till tre gånger i veckan, erbjuds mat i den gemensamma matsalen för alla boende som är intresserade. Matlaget är en återkommande och viktig del av de gemensamma aktiviteter som arrangeras i kollektivhuset.
  
-Längre ner på sidan finns blankettmallar.+**Längre ner på sidan finns blankettmallar.**
  
 ===== Äta i matlaget ===== ===== Äta i matlaget =====
Rad 12: Rad 12:
  
   * Infaller matlaget på en vardag som inte är en fredag, börjar matlaget kl. 18.00 och portionspriset för en vuxen är 30 kronor.   * Infaller matlaget på en vardag som inte är en fredag, börjar matlaget kl. 18.00 och portionspriset för en vuxen är 30 kronor.
-  * Infaller matlaget på en fredag eller en helg, är portionspriset för en vuxen 35 kronor. Tiden kan också vara något senare eller (på helg) tidigare.+  * Infaller matlaget på en fredag eller en helg, kan portionspriset för en vuxen höjas till 35 kronor. Tiden kan också vara något senare eller (på helg) tidigare.
  
 Barnportioner erbjuds till kraftigt reducerat pris. Blir det mat över efter att alla har ätit, erbjuds ofta också restportioner att ta med till ett reducerat pris. Barnportioner erbjuds till kraftigt reducerat pris. Blir det mat över efter att alla har ätit, erbjuds ofta också restportioner att ta med till ett reducerat pris.
Rad 33: Rad 33:
 Det gemensamma köket är konstruerat med matlag i åtanke och innehåller mycket utrustning som underlättar arbetet. Det gemensamma köket är konstruerat med matlag i åtanke och innehåller mycket utrustning som underlättar arbetet.
  
-Har du frågor om matlaget? Fråga [[styrelsen]], [[internt/matlagskassan|matlagskassören]] eller någon annan som bor i huset.+Har du frågor om matlaget? Fråga styrelsen, [[internt/matlagskassan|matlagskassören]] eller någon annan som bor i huset.
  
 ====== Matlagsblanketten ====== ====== Matlagsblanketten ======
Rad 39: Rad 39:
 Matlagsblanketten är den anmälnings- och redovisningsblankett för matlag som normalt finns utskriven i många exemplar och som hänger på anslagstavlan. Matlagsblanketten är den anmälnings- och redovisningsblankett för matlag som normalt finns utskriven i många exemplar och som hänger på anslagstavlan.
  
-Saknas det blanketter? Skriv ut filerna nedan (gärna dubbelsidigt), använd hålslag i ovankanten, och häng upp på anslagstavlan! Voilà!+Saknas det blanketter? Skriv ut filen nedan (gärna dubbelsidigt), använd hålslag i ovankanten, och häng upp på anslagstavlan! Voilà!
  
-  * [[https://www.dropbox.com/s/d9rdhlnhl60whr7/matlagsblankett_sid1.doc?dl=0|Matlagsblankett, framsida]] +{{matblankett.doc|Matlagsblankett (Wordformat) }}
-  * [[https://www.dropbox.com/s/svtkxdgvmmpjy3b/matlagsblankett_sid2.doc?dl=0|Matlagsblankett, baksida]]+
  
-Gamla versioner - om länkarna ovan inte funkar:\\ OpenOffice-format: {{Matlagsblankett.odt}}\\  PDF-fil: {{Matlagsblankett1.0.pdf}}+{{matblankett.pdf|Matlagsblankett (pdf-format) }}
  
 ====== Matlagsschema ====== ====== Matlagsschema ======
  
-Här nedan skulle du (i den bästa av alla världar) hitta det senast renskrivna matlagsschemateller matlagslistan som den också kallas, över de matlag som kommer att anordnas. +Här är ett tidigare schema för matlagstillfällen, som exempel på hur det ska se ut. Layout av Helena Thelander
-Nu finns här bara ett exempel på ett äldre matlagsschema.+
  
-Observera att du inte kan anmäla och skriva upp dig på matlag här -- det får du göra på den riktiga anslagstavlan! Denna lista är istället till för dig som vill veta //när/det är matlag.+I Excel 2007-format: 
 +{{....internt/Matlagsschema.xlsx}}
  
-Matlagsschemat är en Excel 2007-fil:+Excel 2003-format: 
 +{{....internt/Matlagsschema.xls}}
  
-{{Matlagsschema.xlsx}} (2009-01-26)+För aktuellt matlagsschema, se anslagstavlan eller kontakta matlagssamordnaren (2019 är det Ingegerd Ljungblom).
  
-Det finns även kopia i Excel 2003-format: 
- 
-{{Matlagsschema.xls}} 
- 
-Har du frågor, kontakta [[Helena Thelander]]. 
  
 Undrar du över [[....internt/matlagskassan|matlagskassan? Klicka här.]]. Undrar du över [[....internt/matlagskassan|matlagskassan? Klicka här.]].
  
Till början av sidan
matlag.1538896781.txt.gz · Senast uppdaterad: 2018-10-07 09:19 av Magnus Arvidsson