Matlag - så funkar det

Var tredje dag, dvs två till tre gånger i veckan, erbjuds mat i den gemensamma matsalen för alla boende som är intresserade. Matlaget är en återkommande och viktig del av de gemensamma aktiviteter som arrangeras i kollektivhuset.

Längre ner på sidan finns blankettmallar.

Äta i matlaget

Är man intresserad av att vara med och äta vid ett givet matlagstillfälle anmäler man sig på en särskild lista på anslagstavlan, matlagsblanketten, minst en dag i förväg. Matlagstillfällena finns angivna i matlagsschemat.

Detta gäller i normalfallet:

  • Infaller matlaget på en vardag som inte är en fredag, börjar matlaget kl. 18.00 och portionspriset för en vuxen är 30 kronor.
  • Infaller matlaget på en fredag eller en helg, är portionspriset för en vuxen 35 kronor. Tiden kan också vara något senare eller (på helg) tidigare.

Barnportioner erbjuds till kraftigt reducerat pris. Blir det mat över efter att alla har ätit, erbjuds ofta också restportioner att ta med till ett reducerat pris.

Laga mat i matlaget

Maten för varje tillfälle tillagas i det gemensamma köket utav två personer enligt ett i förväg uppgjort matlagsschema. Vuxna boende i huset förväntas deltaga och laga mat i matlaget vid minst tre tillfällen per termin.

Vad man vill tillaga avgör de som lagar maten vid varje tillfälle, men ett krav är att man när man lagar mat håller sig till de ekonomiska ramar som portionspriset och antalet anmälda medger. Självkostnadspris är ett ledord. Annars lider matlagskassan!

Det finns naturligtvis möjlighet att frångå de tider och portionspriser som anges ovan, men då måste detta givetvis tydligt aviseras i förväg, så att de som skriver upp sig att de vill äta är medvetna om detta.

De två personer som lagar maten vid varje tillfälle förväntas:

  • Skriva upp på matlagsblanketten på anslagstavlan minst ett par dagar innan vad man tänker erbjuda i matväg, så att de som anmäler sig vet vad som kommer att erbjudas
  • Handla råvarorna (lämpligtvis efter det att man vet hur många som är anmälda)
  • Tillaga maten
  • Duka
  • Diska och återställa köket till så som det såg ut innan

Det gemensamma köket är konstruerat med matlag i åtanke och innehåller mycket utrustning som underlättar arbetet.

Har du frågor om matlaget? Fråga styrelsen, matlagskassören eller någon annan som bor i huset.

Matlagsblanketten

Matlagsblanketten är den anmälnings- och redovisningsblankett för matlag som normalt finns utskriven i många exemplar och som hänger på anslagstavlan.

Saknas det blanketter? Skriv ut filerna nedan (gärna dubbelsidigt), använd hålslag i ovankanten, och häng upp på anslagstavlan! Voilà!

Gamla versioner - om länkarna ovan inte funkar:
OpenOffice-format: matlagsblankett.odt
PDF-fil: matlagsblankett1.0.pdf

Matlagsschema

Här nedan skulle du (i den bästa av alla världar) hitta det senast renskrivna matlagsschemat, eller matlagslistan som den också kallas, över de matlag som kommer att anordnas. Nu finns här bara ett exempel på ett äldre matlagsschema.

Observera att du inte kan anmäla och skriva upp dig på matlag här – det får du göra på den riktiga anslagstavlan! Denna lista är istället till för dig som vill veta när det är matlag.

Matlagsschemat är en Excel 2007-fil:

matlagsschema.xlsx (2009-01-26)

Det finns även kopia i Excel 2003-format:

matlagsschema.xls

Har du frågor, kontakta Helena Thelander.

Undrar du över matlagskassan? Klicka här..

Till början av sidan
matlag.txt · Senast uppdaterad: 2018-10-07 09:19 av Magnus Arvidsson