Kollektivhus i Lund

Det finns fler kollektivhus i Lund, förutom kollektivhuset Regnbågen:

  • Kollektivhuset Fiolen på området Östra Torn, som liknar Regnbågen.
  • Russinet är det nyaste kollektivhuset i Lund. Russinet är ett boende för dem som befinner sig i andra halvan av livet och som inte har hemmavarande barn.
  • Slottet, det äldsta kollektivhuset i Lund, är en bostadsrättsförening.

Se även kollektivhus i Sverige.

 
Logga in