Klostergården

Klostergården, sett söderifrån. Bilden tagen 2007-05-18 av Christian Rose.

Klostergården är ett bostadsområde i södra Lund, på gränsen mellan stad och landsbygd. Även om det bara är två kilometer till Lunds centrum i norr, ligger Klostergården inbäddat i natursköna omgivningar med Sankt Lars-parken, Höje å och utsikt över vidsträckta åkrar i grannkommunen Staffanstorps kommun på andra sidan ån. Mer information om Klostergården finns på Wikipedia: Klostergården

I Klostergården finns både höghusbebyggelse i områdets mitt, samt nyare och lägre tvåvåningsbebyggelse i söder, ner mot ån och Sankt Lars-parken. Kollektivhuset ligger i den senare lägre tvåvåningsbebyggelsen, gränsande till Sankt Lars-parken.

Utomhusbadet Källbybadet ligger några hundra meter från kollektivhuset.

De flesta gator och kvarter i Klostergården har fått sina namn från olika vindar eller väderfenomen. Det är detta som har gett upphov till att gatan som kollektivhuset ligger söder om heter Sunnanväg efter Sunnanvinden, och därför heter själva kvarteret där kollektivhuset ligger också Regnbågen.

Kollektivhuset ovanifrån. Flygfoto från Eniro.

Till början av sidan
klostergarden.txt · Senast uppdaterad: 2012-04-14 18:29 (extern redigering)