Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

hushandboken [2019-01-14 20:26]
Magnus Arvidsson [VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN]
hushandboken [2019-02-19 23:05] (aktuell)
Magnus Arvidsson
Rad 2: Rad 2:
  
 Detta är en samling av regler, rutiner och traditioner i huset. Alla nyinflyttade bör få ett exemplar. Detta är en samling av regler, rutiner och traditioner i huset. Alla nyinflyttade bör få ett exemplar.
-När styrelsen eller husmötet beslutar om nya regler eller rutiner bör den uppdateras. +När styrelsen eller husmötet beslutar om nya regler eller rutiner bör antingen samlingen uppdateras, eller så noteras ändringen/tillägget nedan.
  
-Antingen noteras ändringen eller tillägget här.  +{{:hushandbok20190114.doc| 
-Eller så kan dokumentet nedan bytas ut.+Länk till dokumentet "Så gör vi i Regnbågen (rev 2019-01-14)"}}
  
-{{:hushandbok20190114.doc|Länk till dokumentet "Så gör vi i Regnbågen (rev 2019-01-14)"}} +==== Tillägg och ändringar ====
- +
-Text i Word-dokumentet: +
- +
-**Välkommen till Regnbågen! +
-Regnbågen är ett kollektivhus med 20 lägenheter i olika storlekar, 1–5 rum och kök.  +
-Att bo i kollektivhus är inte riktigt som att bo i ett vanligt hyreshus. Vi har gemensamma uppgifter att utföra i vårt hus och det är viktigt både för huset och för gemenskapen att alla gör sin del! +
-Huset ägs av LKF men hyrs i sin helhet av oss, den ekonomiska föreningen ”Lunds Kollektivhus nr 2”. I hyran ingår viss service från fastighetsskötare och administration, exempelvis hyresavier. En del saker ska vi sköta själva och mer om det står skrivet i det här häftet. +
-Det är dock inte meningen att vi bara ska arbeta, här finns många möjligheter till spontant, otvunget umgänge varav matlaget är en viktig ingrediens.** +
- +
-===== 1. Om detta dokument =====  +
-Detta är en samling av regler, rutiner och traditioner i huset. Alla nyinflyttade bör få ett exemplar. +
-En uppdaterad version bör göras så fort regler eller rutiner ändras av styrelsen eller på ett husmöte. +
-Den senaste versionen bör ligga på http://kollektivhusetregnbagen.se/hushandboken. +
- +
-===== 2. Matlag  ===== +
-Under terminstid lagar vi mat i matsalen var tredje dag. Schema för matlaget sitter på anslagstavlan i köket. Det går även bra att anslå matlag en annan dag än på det rullande schemat (spontana eller ändrade matlag).  +
-Vi lagar för det mesta mat två och två. Alla lagar mat ca tre gånger per termin (gärna fler). Om det passar bättre kan man dela upp disk och matlagning så att man exempelvis deltar sex gånger i stället - tre gånger matlagning och tre gånger disk. Man kan också välja att ordna ett matlag ensam och räkna det dubbelt. +
-Ibland händer det något oförutsett som gör att man inte kan genomföra sitt matlag på den utsatta dagen. Då försöker man hitta en ersättare eller flyttar sitt matlag till en annan dag och skriver upp ändringen på matschemat. För att alla ska veta att det blir mat sätter man upp påminnelseskyltar på dörrarna dagen före och skickar ut meddelande via e-post och i vår Facebook-grupp. Det går bra att bjuda in gäster till matlaget. +
- +
-Maten serveras klockan 18.00, på helger och fredagar kan den skjutas till 19.00. Skriv i så fall tiden i meddelandet och även på matlistan. På fredagar och helger kan man laga lite festligare mat och gör även efterrätt. Priset är 30 kronor per vuxen, 35 kronor om efterrätt ingår. Barn: 0-4 år gratis, 5-10 år 10 kronor, 11-16 år 15 kronor. Från 17 år fullt pris. Matrester kan säljas för exempelvis 15 kronor per portion. Vill man laga lite dyrare mat, till exempel helt ekologiskt, går det bra att höja priset men detta ska meddelas i förväg. Samma priser gäller för gäster. +
-Information om vad det blir för mat skrivs på matlistan på anslagstavlan i matsalen, där man även skriver upp om man vill äta. Man anger också speciella matpreferenser. På listan bör även framgå vad det vegetariska alternativet är, om inte huvudalternativet är vegetarisk. Det finns en lista på allergier och matpreferenser i köket. Matlistan plockas ner tidigast klockan 18.00 dagen före matlaget. +
- +
-De som är ansvariga för matlaget lägger ut för inköp och ersätts ur matkassan efteråt. Matkassan sköts av matkassören och till hen redovisas över-/underskott. På baksidan av matlistan finns redovisningen. Spara alla kvitton tills matlagets ekonomi är redovisad. Det är viktigt att försöka anpassa utgifterna efter inkomsterna, eventuella underskott betalas dock ut från matkassan. Är det många matlag som går med underskott kan det i förlängningen leda till att matpriset höjs.  +
-Matlaget ansvarar för att städa upp efter sig, sortera och kasta sopor (se vidare under ”10. Matsal, kök och TV-rum”) samt torka av köksgolvet. Det är viktigt att lämna köket fräscht! Tänk på hur du själv vill att köket ska se ut när det är din tur att laga mat. +
- +
-===== 3. Städning och låsning =====  +
-Vi ansvarar själva för att städa gemensamma utrymmen, såväl som att ta hand om vår gemensamma trädgård. Detta får vi avdrag på hyran för av LKF som föreningen hyr fastigheten av. På hyresavin kan varje lägenhet se hur mycket avdrag man får varje månad.  +
- +
-För städningen inomhus finns ett lås- och städschema på anslagstavlan i respektive korridor och på nätet. Anteckna i din kalender när du har städning! Påminnelse skickas också ut till oss via e-post.  Låsningen sker klockan 21.00 varje kväll, de som går ut eller in efter det ansvarar för att låsa. Dörren från matsalen ut till trädgården är korridor 237:s ansvar att låsa klockan 21.00 men här gäller också att den som öppnar den dörren ansvarar för att låsa den efter sig när man lämnar rummet eller tydligt lämnar över ansvaret på någon annan som är kvar. Den som låser sin korridor en viss vecka städar även samma korridor i slutet av veckan eller senast måndag veckan därpå. +
-Inköp av städmaterial brukar göras i anslutning till röjardagar. Om något saknas står det dock var och en fritt att köpa in nödvändigt material och lämna kvitto till kassör.  +
- +
-Det finns laminerade kom-ihåg-lappar för städningen. Dessa har man hemma tills städningen är utförd. Anteckna i städschemat datum för när du städat och sätt sedan upp kom-ihåg-lappen på nästa persons dörr. +
-Den som inte utfört sitt städpass senast den måndag som följer efter städpassets vecka betalar 200 kronor i böter till huset. Det missade städpasset återkommer dessutom då nästa städschema sätts upp.  +
-Den som vill undvika böter kan försöka byta sitt pass eller kolla om någon av husets ungdomar vill städa mot betalning. +
-Ordföranden är befriad från städpass. +
- +
-===== 4. Röjardagar =====  +
-Huset skötsel klaras till stor del av på röjardagar. Vi har några röjardagar varje termin, i regel en lördag eller en söndag. Alla vuxna i huset förväntas delta på röjardagar, eller utföra motsvarande arbete en annan dag. +
-Under röjardagarna städar och röjer vi inomhus eller utomhus samt fikar och äter tillsammans. +
-Varje röjardag förbereds av en arbetsgrupp på 3-4 personer. Röjardagsgruppen planerar arbetsuppgifter och gemensam mat för röjardagen. Gruppen inventerar också vad som behöver köpas in till kök och gemensamma förråd, samt för att utföra de planerade arbetsuppgifterna. Checklista för inköp finns uppsatt i röjardagspärmen och på husets hemsida. +
-Alla förväntas vara med och förbereda röjardag minst en gång per år. +
-En lista med uppgifter sätts upp på anslagstavlan vid köket inför röjardagen. Alla kan hjälpas åt att fylla på listan med arbetsuppgifter. +
- +
-När en uppgift genomförts ska detta bokföras i röjardagspärmen som finns i matsalen. Det är upp till var och en att se till att detta görs. Det gäller även den som utför en uppgift på egen hand vid annat tillfälle. +
-Eventuellt kan pärmen kompletteras med ett digitalt dokument som finns länkat till från hemsidan, i samråd med röjardagsgruppen. +
-2018 infördes en förseningsavgift på 300 kronor för den som inte deltar på röjardagen eller utför en röjardagsuppgift, antingen före röjardagen eller inom en månad efter denna. Huset är stort och allas händer behövs för att sköta det. +
- +
-Styrelsen kan bevilja dispens för röjardagsdeltagande, till exempel vid längre vistelse på annan ort. +
-I hushåll med nyfödda barn är en förälder befriad från röjardagen det första halvåret. +
-Röjardagsgruppen föreslår en uppgift som passar men man kan också komma med ett eget förslag.  Principen är att restuppgiften ska ta lika lång tid som ett deltagande på röjardagen +
-Oftast avslutas röjardagen med en festmåltid som röjardagsgruppen fixar. De som äter betalar samma priser som i matlaget. Över- eller underskott hanteras dock av husets egen kassa, och inte av matlagskassan. +
-Självklart står det alla fritt att när som helst göra ett handtag i trädgården eller inomhus! +
- +
-===== 5. Fester =====  +
-Sommarfesten arrangeras normalt i början av juni. Oftast är den en grillfest utomhus. Det går fint att bjuda in egna vänner och bekanta. +
-Julfesten äger rum innan jul. Barnen brukar göra ett uppskattat luciatåg och det ordnas också ett lussebak med de barn som vill vara med. Huset ordnar glögg och skinka, för övrigt är det knytkalas som gäller. Tomten brukar dyka upp och det blir ofta både sång, dans kring granen och långdans genom huset. +
-Initiativ till andra gemensamma fester välkomnas. +
-(Angående privata fester: se ”10. Matsal, kök och TV-rum”.) +
- +
-===== 6. Intressegrupper och ansvarsuppdrag =====  +
-Ett förslag på en förändring kan mynna ut i en intresserad grupp som självständigt driver en fråga. Grupperna formas utifrån lust och intresse och de har inget övergripande eller prestationskrav på sig, om de inte uttryckligen tagit på sig att lösa en specifik uppgift.  +
-I intressegrupperna är alla boende i huset välkomna att delta. +
-Det finns också personer som är ansvariga för reservnycklar, städschema, matlagslistor, bytesrum och webben.  +
-Ansvarsuppdragen ska rotera bland de boende. +
- +
-===== 7. Kollektivhusets organisation =====  +
-Huset är en ekonomisk förening som hyr fastigheten av LKF. Föreningen är alltså hyresvärd. +
-Föreningen har en styrelse som väljs årligen på föreningens årsmöte. Styrelseuppdragen bör rotera bland de boende i huset. Styrelsen sammanträder en gång i månaden eller oftare vid behov.  +
-Styrelsen kallar även till husmöten. Det är viktigt att alla deltar på dessa eftersom det är där vi tar beslut, ibland viktiga principiella sådana. Det är också ett sätt att delta i skötseln av huset. +
-Alla som bor i huset är medlemmar och de som är över 18 betalar en medlemsavgift om 70 kr/månad, en årsavgift om 60 kr/år. +
-Nyinflyttade vuxna betalar även ett bosparande på totalt 1 200 kronor – 50 kronor i månaden de första två åren i huset – till föreningens kassa. +
-Sammanlagt blir detta cirka 30 000 kronor om året som föreningen har att röra sig med. För dessa pengar betalas till exempel försäkring, köksattiraljer, städ- och hygienartiklar, eventuella möbler, fika till röjardagar och en del till fester. +
-Nyinflyttade betalar även en insats på 100 kr som man får tillbaka när man flyttar. Vi driver alltså huset med våra egna pengar. +
-Utöver föreningens egen kassa står LKF direkt för en del av kostnaderna i huset via områdesbudgeten – ytterst pengar från våra hyror. Det gäller vissa reparationer och löpande utgifter såsom gemensam elförbrukning, snöröjning, sophämtning med mera. +
-När områdesbudgeten går med plus betalas överskottet ut till kollektivhusets förening, som oftast betalar ut pengarna till alla hyresgäster enligt en fördelningsprincip som bygger på lägenheternas storlek. +
-Dessutom finns en underhållsfond för gemensamma utrymmen och trädgård som LKF avsätter pengar i årligen.  +
- +
- +
-===== 8.Kommunikation =====  +
-Självklart pratar vi gärna med varandra öga mot öga. Men de digitala kanalerna är användbara också. +
- +
-En eller flera boende kan vara webbmästare, men det finns mycket var och en kan sköta själv. +
-Alla som meddelat en aktuell mejladress kan nås via e-postlistan alla@kollektivhusetregnbagen.se. Det finns även listor som styrelsen@kollektivhusetregnbagen.se och 235@kollektivhusetregnbagen.se. Men håll en respektfull ton i mejltrådarna. Kanske en fråga kan vänta till nästa husmöte, om det är av känslig art eller risken för missförstånd är stor. +
-De flesta kan nås direkt genom att mejla med formatet [fornamn]@kollektivhusetregnbagen.se.  +
-Skickar man ett mejl dit vidarebefordras det till ens vanliga mejladress. Adresserna hålls uppdaterade på https://service.binero.se med webbmästares hjälp. +
-Vår webbsajt (http://kollektivhusetregnbagen.se) används dels för att informera utåt om huset, dels för intern information. En del av de interna sidorna är låsta, bland annat kontaktlista och mötesprotokoll. De låsta sidorna kan nås med användarnamnet ”alla”, och ett lösenord som oftast är samma som aktuell portkod. Alla som är inloggade kan uppdatera sidorna. +
-På Facebook har vi den slutna gruppen”Vi som bor i Regnbågen”. Det finns också den öppna gruppen ”Kollektivhuset Regnbågen”, som inte används så mycket. +
-Vi har även konton på Dropbox och Google där en del dokument är upplagda. +
-På Googledokumentet ”Vi som bor i kollektivhuset Regnbågen” kan alla boende som vill presentera sig närmare. Detta är främst riktat till nyinflyttade. Alla kan uppdatera sina uppgifter. Länk finns från kontaktlistan på vår sajt. +
-Därutöver hindrar inget oss att kommunicera genom att sätta upp lappar på till exempel anslagstavlor. +
- +
-===== 9. Intag av hyresgäster =====  +
-Då en lägenhet sägs upp i huset ska den i första hand erbjudas befintliga hyresgäster. Om det finns flera intressenter i huset avgör styrelsen vem som har störst behov.  +
-Om ingen intern intressent finns välkomnas övriga sökande. Dels kontaktar vi dem som står med i vår egen lista över intressenter. Dels annonseras lägenheten ut via LKF, dels meddelar vi vakansen till personer i vår egen kö. De sökande får presentera sig genom att svara på några korta frågor. +
-Bland dessa gallrar sedan husets förurvalsgrupp ut cirka sex kandidater. Namnen på kandidaterna skickas ut till alla huset. Kandidaterna intervjuas sedan av husets intervjugrupp, som föreslår ny hyresgäst. Urvalskriterier har beslutats på husmöte. Det är styrelsen som fattar det definitiva beslutet. +
-Uppdragen att ta fram kandidater bör rotera, och samma personer bör inte sitta i förurvals- respektive intervjugrupp vid en och samma intagning. +
-Vår egen lista över intressenter kan man anmäla sig till genom att skicka ett mejl till ko@kollektivhusetregnbagen.se.  +
- +
-==== VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN ====  +
- +
-===== 10. Matsal, kök och TV-rum =====  +
-De dagar vi inte har matlag i den gemensamma matsalen är det möjligt att boka matsal, kök och TV-rum för privata arrangemang. Bokning görs i kalendern som hänger på anslagstavlan i matsalen. Ange gärna klockslag om du vet att du bara behöver utrymmet en del av dagen.   +
-Då matsalen används som festlokal gäller det att ta hänsyn till grannarna i de två lägenheter som ligger ovanför matsalen. +
-I normala fall gäller LKF:s policy, som innebär att hålla en dämpad ljudnivå mellan 22:00 och 06:00. Avvikelser från LKF:s policy ska i god tid (minst en månad, gärna längre) förankras hos de boende ovanpå festlokalen. +
-Den som använder utrymmena ska städa upp ordentligt efter sig. Golv torkas, sopor ska tömmas och bäras ut till sophuset. +
-Det gäller även det som källsorterats (matavfall, kartong, plast, metall och glas). Lämna inte matrester i kylen om det inte finns anledning att tro att de kommer att användas.  +
- +
-===== 11. Matförråd och frysrum =====  +
-I våra gemensamma frysar får man frysa in privat mat. Vi har inga uttalade regler för detta men sunt förnuft innebär väl att inte ta över hela frysen, ett fack var kan vara lämpligt. Om efterfrågan är större får de som vill använda frysen samsas om utrymmet. +
-I matförrådet finns även kylar som kan startas och användas vid fester eller matlag. Där finns också glödlampor till våra gemensamma lampor i till exempel korridorer och andra saker som kan behövas i köket eller på toaletterna. +
-Behöver man mycket frysutrymme finns ett speciellt frysrum i källaren där man kan ha en privat frys. Man betalar en summa om året per frys i elkostnad (grundar sig på genomsnittlig elkostnad för frys hos elbolag). Pengarna går till föreningens kassa. +
- +
-===== 12.Tvättstugan =====  +
-Man ska alltid skriva upp sig på tvättschemat på dörren då man tvättar. Om man inte har börjat använda sin tvättid en halvtimme efter utsatt tid har andra rätt att ta tiden. Torktumlare och torkrum får användas 60 minuter efter tvättidens slut. Tvättstugan ska städas efter användning, reglerna sitter uppsatta i tvättstugan. Läs instruktioner! Bokningslappar ligger i tvättstugan. Om dessa tar slut finns ett dokument för utskrift på nätet. Man får inte boka dubbla tvättpass på de två sista eftermiddagstiderna samt helgtiderna. +
-Det går bra att ta ut tvätten ur maskinen om den som tvättat före blivit försenad eller tvätten är klar. Lägg den i korgar. Det är däremot inte ok att slita ut halvtorr tvätt ur torktumlaren eller torkrummet. Även här gäller principen, tänk på hur du själv vill bli bemött. +
- +
-===== 13. Gästrum =====  +
-Vi har ett gästrum i 237 som vi lånar gratis och bokar i en almanacka som sitter på anslagstavlan i matsalen. Rummet får bokas maximalt en vecka i sträck av samma hushåll. Behöver man boka rummet en längre tid måste man fråga alla i huset. +
-Gästrummet måste städas efter användning, även toalett och dusch. På samma sätt som i våra lägenheter ansvarar varje hyresgäst för sina gäster i gästrummet och de gemensamma utrymmena. +
-I källaren på 235 finns utrymmen som tidigare använts som gästrum. Dessa är för närvarande stängda av brandskyddsskäl. +
- +
-===== 14. Bytesrum=====  +
-I bytesrummet kan man ställa ner användbara saker som man själv inte behöver längre. Det går att ställa ner vad som helst: böcker, kläder, husgeråd, mindre möbler etc. Det är dock viktigt att det är HELA saker, bytesrummet är inget grovsoprum. En eller flera personer i huset ansvarar för den allmänna ordningen i bytesrummet, men lägger man ner saker, eller letar efter något så ska man lämna rummet snyggt efter sig. +
- +
-===== 15. Snickeri och målarrum=====  +
-Snickeriet står öppet för alla. Märk ut ditt pågående projekt och ställ undan det lite så att ingen råkar ta det av misstag. Håll ordning i snicken, lämna inte plankstumpar och sågspån överallt, det blir tråkigt och svårt att arbeta där för nästa person. I målarrummet ägnar vi oss inte åt några såg eller slipverksamheter, rummet är till för att måla i och ska av den anledningen hållas lite extra rent. +
- +
-===== 16. Syrum =====  +
-I syrummet i källaren på 237 står Annes vävstol uppställd, det finns även en symaskin och ett ordentligt bord. Alla har tillgång till rummet, även här gäller att plocka undan efter sig så att nästa person lätt kan sätta igång sin verksamhet. +
- +
-===== 17. Ungdomsrum=====  +
-Ungdomsrummet i källaren på 237 får tills vidare inte användas på grund av nya och hårdare brandskyddsregler. +
- +
-===== 18. Motionsrum=====  +
-I motionsrummet finns ett pingisbord. Rummet är öppet för alla, men kan också bokas för exempelvis yoga eller gympa. Bokningskalender ska hänga på anslagstavlan vid matsalen. Ange gärna klockslag. +
- +
-===== 19. Bastu=====  +
-Bastun bokas i kalendern som hänger på anslagstavlan vid matsalen. Ange gärna klockslag. +
- +
-===== 20. Nycklar=====  +
-Man kvitterar de man får när man flyttar in hos LKF. Man kan bli skyldig att byta lås om man blir av med nycklar. Nycklar till gästrummet finns i nyckelskåpet i städförrådet i korridor 237. Vill man att gästen ska ha nycklar till entrédörrar får man själv tillhandahålla dem. Dörren till städförrådet ska vara ordentligt stängd och låst. Reservnycklar till gästrummet i 237 har Jan och Maud samt Ann-Christin. +
- +
-===== 21. Trädgården=====  +
-Trädgården är på sommarhalvåret en naturlig samlingspunkt. Här äter och leker vi. Vi har ansvar här, på samma sätt som inomhus, att plocka undan efter oss och efter våra barn. Det ska inte ligga leksaker och cyklar slängda över hela gräsmattan. +
-Vid trädgårdsröjning kastas ogräs på lämpligt ställe. Grenar flisas ner och återanvänds i rensade rabatter. Vi är noga med att städa upp utomhus, såväl som inomhus. I trädgården har vi flera fruktträd, bärbuskar och kryddväxter som alla får ta av. Tänk dock på att alla ska kunna få ta del av skörden.  +
-Växthuset används dock för privata odlingar. Det finns också möjlighet att odla i odlingslådor. Lusthuset på gården står fritt för alla att använda när det har renoverats. +
-Rökning är inte tillåten i trädgården. +
- +
-//Vi hoppas att alla ska trivas i kollektivhuset! Att bo i kollektiv är att bo nära sina grannar  +
-och det är viktigt att visa hänsyn mot varandra.  +
-Att vara positiv till andras initiativ och ta en aktiv del i kollektivhuslivet kan vara ett bra sätt att bidra till att det skapas en trevlig stämning i huset.// +
- +
-Styrelsen +
-14 januari 2019+
  
 +**Tillägg under ”12. Tvättstugan”**
 +”Parfymerade tvättmedel och sköljmedel är förbjudna på grund av allergier. Det gäller även vid handtvätt.” (husmöte 17 nov 2018)
Till början av sidan
hushandboken.1547493981.txt.gz · Senast uppdaterad: 2019-01-14 20:26 av Magnus Arvidsson