Innehållsförteckning

Hemsidan

Kollektivhuset Regnbågens hemsida från 2009 är i stort behov av uppdatering. Ännu längre tillbaka fanns en hemsida som sköttes av Maud.

Intitiativet till den nya hemsidan togs av föreningens styrelse och den sjösattes i januari 2009. Det finns flera mål med den nya hemsidan. Bland dessa kan nämnas att sidan ska finnas lättillgänglig med en enkel adress, vara helt fri från reklam, men framför allt att den ska kunna hållas aktuell utav flera boende.

Det en hemsidesgrupp för de som är särskilt intresserade av att hålla på med den nya hemsidan.

Den nya hemsidan är organiserad som en s.k. wiki. Om du inte vet vad en wiki är kan kanske Wikipedias beskrivning av en wiki kanske vara till hjälp. Kort sagt är en wiki en särskild typ av webbplats där syftet är att besökarna själva enkelt ska kunna uppdatera informationen. På de flesta wikier krävs en inloggning för att kunna redigera, men har man väl fått en inloggning kan man sedan redigera det mesta. Redigeringen bygger på tillit, och gamla versioner av innehållet finns alltid tillgängliga. Om du ser något befintligt innehåll som behöver förbättras, redigera det! Det är fullt tillåtet att förbättra och redigera det någon annan har skrivit. Det till och med uppmuntras!

En annan grundtanke med en wiki är att man bygger ut informationen efterhand. Du har säkert sett att det finns både röda länkar och blå länkar på hemsidan. De vanliga länkarna fungerar som man kan vänta sig och tar en till en annan sida, medan de streckade understrukna länkarna indikerar att just den sidan inte har skrivits än. Om du är en inloggad besökare kan du bli först med att skriva den sidan, genom att klicka på länken och välja ”Skapa den här sidan”.

Det finns interna sidor av två sorter:

  • Interna sidor som inte kräver inloggning: städscheman, kunskapsbanker)
  • Interna sidor som kräver inloggning: kontaktlistor, protokoll)

Teknik

Kollektivhuset Regnbågens hemsida bygger på den fria programvaran DokuWiki. Christian Rose har ordnat tekniken. Mer om tekniken finns att läsa på den interna sidan om hemsidan.

Syntax

Termen syntax beskriver det sätt för hur man skriver för att formatera sin text. DokuWiki har en förhållandevis enkel syntax som är lätt att lära sig. Det är i vart fall enklare än vanlig HTML, och är du fortfarande orolig för detta ska du veta att du inte behöver vara orolig. ;-) Är du osäker, skriv helt enkelt som vanligt. Det finns alltid någon annan som kan förbättra formateringen senare. Kom ihåg, i en wiki bidrar alla.

Utseende

Tycker du hemsidans utseende är ganska gråtrist? Du är inte ensam. Hemsidans utseende är i mångt och mycket ett tillfälligt verk. DokuWikis utseende styrs av mallar som man kan välja och anpassa efter behov. Christian har helt enkelt tagit en befintlig mall (”Ameoto”) och gjort minimala anpassningar för att snabbt komma igång. Är du intresserad av ett förbättrat utseende, gå med i hemsidesgruppen och kom med förslag! Kom dock ihåg att ett föreslaget utseende i slutänden måste kunna anpassas till och användas i en DokuWiki-mall, så det kan finnas begränsningar. Om man tittar på de exempel på DokuWiki-mallar som finns är det dock lätt att se att man kan göra ganska mycket…

Synpunkter

Har du synpunkter på hemsidan? Kontakta hemsidesgruppen.

Till början av sidan
hemsidan.txt · Senast uppdaterad: 2018-05-08 12:20 av Magnus Arvidsson