Gemensamma utrymmen

Matsalen. Bild tagen 2009-01-27 av Christian Rose.

I kollektivhuset Regnbågen är kanske lägenheterna något mindre än motsvarande lägenheter i vanlig nyproduktion. I gengäld finns flera gemensamma utrymmen:

Dessutom finns naturligtvis även den gemensamma trädgården.

 
Logga in