Gemensamma aktiviteter

I kollektivhuset Regnbågen anordnas bland annat följande gemensamma aktiviteter:

Det är naturligtvis fritt fram att önska och arrangera fler aktiviteter.

 
Logga in