Så här ser formuläret ut. Det delas ut till de som söker lägenhet hos oss.

Hej!

Du/ni har visat intresse för en fyrarummare som blir ledig NNNNN hos oss, i Kollektivhuset Regnbågen på Klostergården.

Vi ber dig/er att svara på några frågor som ett led i urvalsprocessen. Vi kontaktar sedan dig/er och meddelar om du/ni blivit utvald för en intervju.

Lunds Kommunala Fastighetsbolag äger huset, men där upphör många av likheterna med hyresrätt. Följande måste kännas bra annars är troligen inte kollektivhus rätt boendeform:

De som antas till lägenhet i Kollektivhuset Regnbågen skriver under särskilda bestämmelser och blir medlemmar i Lunds Kollektivhus nr 2 Ekonomisk förening. Det innebär bland annat att hyresgästen åtar sig att utföra de uppgifter föreningens medlemmar har för husets skötsel, delta i husets matlagning, samt följa de särskilda ordningsregler, som gäller i kollektivhuset.

Vi lagar mat i huset och diskar minst 3 gånger per termin. Alla som bor här måste även regelbundet städa trappor, korridorer, tvättstuga etc. Vi deltar i röjardagar och husmöten ungefär 1 gång per månad. Vi deltar i olika intressegrupper. Det är också viktigt att vilja ta egna initiativ, känna ansvar och se när saker behöver göras i huset och i trädgården.

I gengäld lär vi känna varandra och delar ansvar för både egendom och människor. Att bo i Kollektivhuset Regnbågen är tryggt och roligt när alla bidrar.

Vill du veta mer om huset? Gå in på http://www.kollektivhusetregnbagen.se/soekandeinfo och läs mer.

Och nu frågorna: 1. Vilka är ni som ingår i hushållet? Var bor och arbetar ni, och vilka åldrar har ni? Presentera familjen på det sätt du önskar. 2. Vilka är dina/era framtidsplaner? 3. Varför vill du/ni bo i Kollektivhuset Regnbågen? 4. Vilka erfarenheter har du/ni av att samarbeta i större grupper, till exempel föreningsliv? 5. Hur mycket tid och möjlighet har du/ni att engagera dig/er i kollektivhuset? 6. Vilka intressen har du/ni? 7. Hur kan du/ni bidra i huset? 8. Vilken erfarenhet har du/ni av kollektivt boende? Exempel: • Har själv bott i huset • Har själv bott i ett liknande kollektivhus • Har själv bott kollektivt på annat sätt (släktingar, vänner, studentboende, eller annat – berätta vilket)

Svara senast XXXXXX till ko@kollektivhusetregnbagen.se . Svara direkt i mejlet eller i ett separat dokument (valfritt).

Har du/ni problem att uttrycka dig/er skriftligt? Meddela oss, så tar vi det muntligt per telefon istället.

Mvh Urvalsgruppen Kollektivhuset Regnbågen Sunnanväg 235-237 222 70 Lund

Till början av sidan
formulaer.txt · Senast uppdaterad: 2016-02-09 19:27 av Magnus Arvidsson