Så här ser formuläret ut. Det delas ut till de som söker lägenhet hos oss.

Hej!

Du/ni har visat intresse för en fyrarummare som blir ledig NNNNN hos oss, i Kollektivhuset Regnbågen på Klostergården.

Vi ber dig/er att svara på några frågor som ett led i urvalsprocessen. Vi kontaktar sedan dig/er och meddelar om du/ni blivit utvald för en intervju.

Lunds Kommunala Fastighetsbolag äger huset, men där upphör många av likheterna med hyresrätt. Följande måste kännas bra annars är troligen inte kollektivhus rätt boendeform:

De som antas till lägenhet i Kollektivhuset Regnbågen skriver under särskilda bestämmelser och blir medlemmar i Lunds Kollektivhus nr 2 Ekonomisk förening. Det innebär bland annat att hyresgästen åtar sig att utföra de uppgifter föreningens medlemmar har för husets skötsel, delta i husets matlagning, samt följa de särskilda ordningsregler, som gäller i kollektivhuset.

Vi lagar mat i huset och diskar minst 3 gånger per termin. Alla som bor här måste även regelbundet städa trappor, korridorer, tvättstuga etc. Vi deltar i röjardagar och husmöten ungefär 1 gång per månad. Vi deltar i olika intressegrupper. Det är också viktigt att vilja ta egna initiativ, känna ansvar och se när saker behöver göras i huset och i trädgården.

I gengäld lär vi känna varandra och delar ansvar för både egendom och människor. Att bo i Kollektivhuset Regnbågen är tryggt och roligt när alla bidrar.

Vill du veta mer om huset? Gå in på http://www.kollektivhusetregnbagen.se/soekandeinfo och läs mer.

Och nu frågorna: 1. Vilka är ni som ingår i hushållet? Var bor och arbetar ni, och vilka åldrar har ni? Presentera familjen på det sätt du önskar. 2. Vilka är dina/era framtidsplaner? 3. Varför vill du/ni bo i Kollektivhuset Regnbågen? 4. Vilka erfarenheter har du/ni av att samarbeta i större grupper, till exempel föreningsliv? 5. Hur mycket tid och möjlighet har du/ni att engagera dig/er i kollektivhuset? 6. Vilka intressen har du/ni? 7. Hur kan du/ni bidra i huset? 8. Vilken erfarenhet har du/ni av kollektivt boende? Exempel: • Har själv bott i huset • Har själv bott i ett liknande kollektivhus • Har själv bott kollektivt på annat sätt (släktingar, vänner, studentboende, eller annat – berätta vilket)

Svara senast XXXXXX till ko@kollektivhusetregnbagen.se . Svara direkt i mejlet eller i ett separat dokument (valfritt).

Har du/ni problem att uttrycka dig/er skriftligt? Meddela oss, så tar vi det muntligt per telefon istället.

Mvh Urvalsgruppen Kollektivhuset Regnbågen Sunnanväg 235-237 222 70 Lund

Application for a vacancy, one bedroom flat, available ####DATE

Note! Before you apply, read the important information here about how the house works!

Follows a translation of the application form you hopefully got a link to.

Please reply at latest by ##############DATE!

Following here, a few questions for the selection of a new tenant to the co-housing Kollektivhuset Regnbågen (one bedroom + kitchen, available ############DATE). Next, we'll select a small number of applicants for an interview.

Maybe you replied earlier. But you're welcome to reply again – life changes.

E-mail address (E-postadress)

1. What is/are the names of you in the household/family? (Vad heter du/ni som ingår i hushållet/familjen?))

2. Please tell us some more – ages, occupations, or whatever you find relevant. (Berätta gärna lite mer om dig/er: ålder, sysselsättning, eller vad du/ni anser relevant.))

3.What are your plans for the future? (Vilka är dina/era framtidsplaner?)

4. Why do you want to live in Kollektivhuset Regnbågen? (Varför vill du/ni bo i Kollektivhuset Regnbågen?)

5. What experiencies do you have of cooperation in larger groups, for instance in associations? (Vilka erfarenheter har du/ni…)

6. How much time and possibilites do you have to be engaged in the house? (Hur mycket tid och möjlighet…)

7. What are your interests and hobbies? (Vilka intressen har du/ni?)

8. How can you contribute to the house? (Hur kan du/ni bidra i huset?)

9. What are your experiencies of shared or co-housing living? (Vilken erfarenhet har du/ni av kollektivt boende?)

10. Is anyone in the household a smoker? (Röker någon i hushållet?) Yes (Ja) No (Nej)

11. What is your housing situation today, and why do you want to move? (Hur bor du…)

12. Other contact information? Phone, alternative e-mail? (Fler aktuella kontaktuppgifter)

Till början av sidan
formulaer.txt · Senast uppdaterad: 2021-08-06 13:03 av Magnus Arvidsson