Kollektivhuset Fiolen

Kollektivhuset Fiolen är ett kollektivhus i Lund. Det ligger på området Östra Torn och liknar Regnbågen i mångt och mycket.

Fiolens hemsida:http://www.fiolen.se/kontakt.html

 
Logga in