Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

applicants [2019-12-22 11:58]
Magnus Arvidsson [Looking for an apartment in Kollektivhuset Regnbågen?]
applicants [2019-12-22 12:01] (aktuell)
Magnus Arvidsson [Looking for an apartment in Kollektivhuset Regnbågen?]
Rad 28: Rad 28:
  
 You must be registered with the LKF.  You must be registered with the LKF. 
-When we have a vacancy, you may reply to the advertisment at their site or directly to us. Still the association of the house and its board will select new tenants+When we have a vacancy, you may reply to the advertisment at their site or directly to us. 
  
 You’re also welcome to send an e-mail to [[ko@kollektivhusetregnbagen.se|ko@kollektivhusetregnbagen.se]], and we’ll try to inform you when a vacancy turns up.  You’re also welcome to send an e-mail to [[ko@kollektivhusetregnbagen.se|ko@kollektivhusetregnbagen.se]], and we’ll try to inform you when a vacancy turns up. 
 +
 +After that an application process takes part. 
 +The association of the house will select new tenants. The board of the house takes the final decision.
  
 More info following... More info following...
Till början av sidan
applicants.txt · Senast uppdaterad: 2019-12-22 12:01 av Magnus Arvidsson